Zakończyła się druga edycja szkolenia dla obserwatorów wyborów