Autor: Jan Osiński

Podsumowanie misji wyborczych 2014

Wolne wybory są fundamentem demokracji, a ich przebieg ważnym testem działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Od trzech lat Fundacja we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje i  wysyła polskich obserwatorów na wybory w krajach naszego regionu organizowanych w ramach misji Biura...

Spotkanie obserwatorów wyborów z 2014 roku

18 grudnia 2014 r. w Warszawie w Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się spotkanie podsumowujące misje wyborcze, na które w tym roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej wysyłała obserwatorów w ramach misji ODIHR/OBWE.  W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu obserwatorów z trzech misji – przedterminowych...

Odprawa obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii

W dniu wczorajszym w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyła się odprawa polskich obserwatorów krótkoterminowych, którzy w ramach misji ODIHR/OBWE pojadą do Mołdawii na wybory parlamentarne zaplanowane na 30 listopada 2014 roku. Przybyłych obserwatorów uroczyście przywitał prezes Fundacji Krzysztof Stanowski, który podkreślił znaczenie...

Spotkanie podsumowujące misje 2014

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ma przyjemność zaprosić wszystkich byłych obserwatorów wyborów organizowanych przez naszą Fundację na spotkanie podsumowujące misje wyborcze w 2014 roku. Data i miejsce spotkania Spotkanie odbędzie się 18 grudnia 2014 roku w godzinach 15.00-18.00 w Fundacji im. Stefana Batorego...

Zakończono rekrutację na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 października 2014 roku, Komisja w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych na wybory parlamentarne w Mołdawii. Wybrani obserwatorzy dołączą do 3 obserwatorów długoterminowych, którzy już 29 października wyjadą na misję do Kiszyniowa:...

Wyjazd obserwatorów długoterminowych do Kijowa

Dziś nad ranem misję obserwacyjną przyspieszonych wyborów parlamentarnych w ramach misji ODIHR/OBWE rozpoczęła grupa polskich obserwatorów długoterminowych. Przez najbliższy miesiąc Aleksandra Jarosiewicz, Anna Woźniak, Jakub Herold i Sławomir Szyszka będą przyglądać się przebiegowi kampanii wyborczej, spotykać się z przedstawicielami...

Zakończono rekrutację na obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 18 września 2014 roku, Komisja w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Ukrainie. Do Fundacji wpłynęło 188 poprawnie wypełnionych wniosków z których Komisja wyłoniła 40...

Obserwatorzy długoterminowi wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji Solidarności Międzynarodowej zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Z 16 poprawnie zarejestrowanych wniosków, do udziału w misji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci: 1. Grzegorz Lewocki, 2. Justyna Kucuk...