Kategoria: Wyborcze ABC

Dlaczego obserwujemy wybory?

Jest wiele powodów dla których obserwujemy wybory w różnych krajach. Zapewne każdy mógłby wymienić przynajmniej kilka z nich. Powszechnie uważa się, że obecność obserwatorów międzynarodowych: zwiększa publiczne zaufanie do wyborów i ich wyników; zapobiega lub przynajmniej ogranicza możliwe nadużycia lub...

Przebieg misji obserwacji wyborów

Standardowa Misja Obserwacji Wyborów trwa około 6-8 tygodni. Poprzedza ją przyjazd zespołu logistycznego. Następnie pracę rozpoczyna zespół bazowy (Core Team, CT): szef misji, jego zastępca, analitycy i eksperci. W pierwszej kolejności nawiązują kontakt z władzami państwa, z przedstawicielami...

Struktura misji obserwacyjnej OBWE

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE opracowało różnorodne formaty misji obserwacyjnych, poczynając od misji najmniejszej – Zespołu Ekspertów (Expert Team, ET) wysyłanych wyjątkowo, gdy nie ma potrzeby lub możliwości zastosowania standardowego formatu, a kończąc na największej pod względem...

Słowniczek obserwacyjny

Uwaga: językiem misji obserwacyjnych ODIHR/OBWE jest angielski, podajemy zatem terminy i skróty w tym właśnie języku.  AoO – Area of Observation (obszar obserwacji) Każdy zespół obserwatorów krótkoterminowych (STO) otrzymuje listę kilkudziesięciu lokali wyborczych. Ich położenie określa właściwy...

Obserwatorzy międzynarodowi w Polsce

Polska jest krajem który nie tylko wysyła obserwatorów, ale także ich przyjmuje. Na przykład na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku akredytację otrzymało trzech obserwatorów: przedstawiciel parlamentu Rwandy oraz dwóch przedstawicieli komisji wyborczych z Zimbabwe i Botswany. – Pierwsi obserwatorzy wyborów pojawili...

Dzień z życia obserwatorów długoterminowych

Dzień z życia obserwatorów długoterminowych. Mirjana Grbac z Chorwacji i Alin Dragan z Rumunii obserwowali w ramach misji Unii Europejskiej wybory samorządowe w Kosowie. Dokument „One day in the field with two Long-Term Observers” przedstawia realia pracy obserwatorów. Zapraszamy do obejrzenia....