Kurs dla obserwatorów krótkoterminowych w Centrum Międzynarodowych Operacji Pokojowych