Misje wyborcze FSM

W 2012 roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej przejęła na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizację wyjazdów polskich obserwatorów na wybory w ramach misji ODIHR/OBWE. Do tej pory wysyłaliśmy obserwatorów na następujące elekcje:

Rok 2015

  • Ukraińskie wybory lokalne 25 października i 15 listopada 2015 r. – 7 obserwatorów długoterminowych i 34 krótkoterminowych w pierwszej turze i 4 obserwatorów długoterminowych i 14 krótkoterminowych w drugiej turze;
  • Wybory prezydenckie na Białorusi 11 października 2015 r. – 3 obserwatorów długoterminowych i 15 krótkoterminowych;
  • Wybory parlamentarne w Kirgistanie 4 października 2015 – 3 obserwatorów krótkoterminowych;
  • Przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie 26.04.2015 r. – 5 obserwatorów krótkoterminowych;

Rok 2014

  • Przedterminowe wybory prezydenckie na Ukrainie 25.05.2014 r. – 8 obserwatorów długoterminowych, 90 obserwatorów krótkoterminowych;
  • Przedterminowe wybory parlamentarne na Ukrainie 26.10.2014 r. – 4 obserwatorów długoterminowych, 40 obserwatorów krótkoterminowych;
  • Wybory parlamentarne w Mołdawii 30.11.2014 r. – 3 obserwatorów długoterminowych, 26 obserwatorów krótkoterminowych.

Rok 2013

  • Wybory prezydenckie w Gruzji 27.10.2013 r. – 2 obserwatorów długoterminowych i 10 krótkoterminowych;

Rok 2012

  • Wybory parlamentarne w Gruzji 1.10.2012 r. – 5 obserwatorów krótkoterminowych (ang. STO, Short Term Observer);
  • Wybory parlamentarne na Ukrainie 28.10.2012 r. – 4 obserwatorów długoterminowych (ang. LTO, Long Term Observer) i 30 krótkoterminowych oraz dodatkowo 5 obserwatorów w ramach Społecznej Misji Obserwacyjnej, realizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego;