Nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi