Nabór obserwatorów wyborów prezydenckich na Białorusi – ważne dodatkowe informacje