Obserwatorzy krótkoterminowi wyborów na Białorusi zakończyli misję obserwacyjną