Plany Fundacji Solidarności Międzynarodowej w zakresie obserwacji wyborów w 2016 r.