Spotkanie obserwatorów majowych wyborów prezydenckich na Ukrainie.