Spotkanie obserwatorów wyborów na Białorusi z przedstawicielami Ambasady RP