Wyniki rekrutacji uczestników szkolenia dla obserwatorów wyborczych