Zakończono rekrutację obserwatorów długo-  i krótkoterminowych wyborów lokalnych na Ukrainie