Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych na Białorusi