Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE