Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych przedterminowych wyborów prezydenckich w Kazachstanie