Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Mołdawii w ramach misji ODIHR/OBWE