Zakończyło się pierwsze szkolenie dla obserwatorów wyborów