Tag: 2014

Podsumowanie misji wyborczych 2014

Wolne wybory są fundamentem demokracji, a ich przebieg ważnym testem działania i trwałości procedur demokratycznych w każdym kraju. Od trzech lat Fundacja we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP rekrutuje i  wysyła polskich obserwatorów na wybory w krajach naszego regionu organizowanych w ramach misji Biura...

Zakończono rekrutację na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 października 2014 roku, Komisja w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych na wybory parlamentarne w Mołdawii. Wybrani obserwatorzy dołączą do 3 obserwatorów długoterminowych, którzy już 29 października wyjadą na misję do Kiszyniowa:...

Zakończono rekrutację na obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 18 września 2014 roku, Komisja w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Ukrainie. Do Fundacji wpłynęło 188 poprawnie wypełnionych wniosków z których Komisja wyłoniła 40...

Obserwatorzy długoterminowi wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji Solidarności Międzynarodowej zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Z 16 poprawnie zarejestrowanych wniosków, do udziału w misji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci: 1. Grzegorz Lewocki, 2. Justyna Kucuk...

Zakończono nabór na obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych na Ukrainie

Fundacji Solidarności Międzynarodowej, działając na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych w ramach misji ODIHR/OBWE na przyspieszone wybory parlamentarne w Ukrainie które odbędą się 26 października 2014 roku. Złożonych zostało 21 aplikacji. Komisja rekrutacyjna złożona...

Nabór na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając na zlecenie i w porozumieniu z MSZ RP, ogłasza nabór na obserwatorów przyspieszonych wyborów parlamentarnych w Ukrainie 26 października 2014 r. w ramach polskiej kwoty w misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. W procesie rekrutacyjnym przewidujemy wyłonienie kilku obserwatorów długoterminowych oraz kilkudziesięciu obserwatorów krótkoterminowych....

Misja obserwacyjna na wybory parlamentarne w Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie rekrutacji na misję obserwacyjną ODIHR/OBWE na przyspieszone wybory parlamentarne na Ukrainie, zaplanowane na 26 października 2014 roku. Ponieważ do dnia głosowania zostało mniej niż dwa miesiące przewidujemy, że proces rekrutacyjny, w tym okres...

Nabór na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii (30 listopada 2014 r.) w ramach polskiej kwoty w misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Przewidujemy wyłonienie w procesie rekrutacyjnym 3 obserwatorów długoterminowych oraz 27 krótkoterminowych....

Zbliża się rekrutacja obserwatorów na wybory w Mołdawii

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi kierowanymi do nas pytaniami Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że będzie przeprowadzać rekrutację obserwatorów długoterminowych (3 osoby) i krótkoterminowych (27 osób) na wybory parlamentarne w Mołdawii, które mają odbyć się 30 listopada 2014 r. Przewidujemy, że rekrutacja zostanie...

Spotkanie z obserwatorami długoterminowymi wyborów prezydenckich na Ukrainie.

12 czerwca w siedzibie Fundacji obserwatorzy długoterminowi dokonali podsumowania swojej prawie trzy miesięcznej misji obserwacyjnej wyborów prezydenckich na Ukrainie. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Fundacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezydenta RP.      Z 8 obserwatorów długoterminowych, którzy obserwowali wybory...