Tag: Azerbejdżan

Azerbejdżan flaga

Odwołanie misji ODIHR/OBWE na wybory parlamentarne w Azerbejdżanie

W związku z odwołaniem przez ODIHR/OBWE misji na zaplanowane na 1 listopada br. wybory parlamentarne w Azerbejdżanie (http://www.osce.org/odihr/elections/azerbaijan/181611) Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że mimo planów i wcześniejszych zapowiedzi nie będzie rekrutowała obserwatorów na te wybory. W bieżącym roku nie planujemy już też żadnych nowych rekrutacji obserwatorów.

Kalendarium bieżących misji wyborczych FSM – aktualizacja

W związku z licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, że w roku 2015 Fundacja Solidarności Międzynarodowej rekrutuje obserwatorów na następujące wybory (w ramach misji ODIHR/OBWE): 1. Kazachstan, przedterminowe wybory prezydenckie (26.04.2015 r.) – misja zakończona, uczestniczyło w niej 5 polskich obserwatorów krótkoterminowych (STO); 2....