Tag: Mołdawia

Spotkanie obserwatorów wyborów 2016

Publikujemy zdjęcia ze spotkania podsumowującego misje obserwacyjne wyborów parlamentarnych na Białorusi i w Gruzji oraz prezydenckich w Mołdawii, które odbyły się w 2016 roku. Zdjęcia: Witold Dubus

Obserwatorzy wyborów prezydenckich w Mołdawii wylecieli do Kiszyniowa

Dwudziestu obserwatorów z Polski rozpoczyna dziś krótkoterminową obserwację wyborów prezydenckich w Mołdawii. Przed odlotem obserwatorów do Kiszyniowa w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego o sytuacji w Mołdawii przed wyborami prezydenckimi opowiedział specjalista Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus. Jutro obserwatorzy...

Zakończono rekrutację obserwatorów wyborów prezydenckich w Mołdawii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 13 października 2016 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Solidarności Międzynarodowej, wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych na wybory prezydenckie w Mołdawii, zaplanowane na 30 października 2016 r. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem –...

Rekrutacja obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów prezydenckich w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów prezydenckich w Mołdawii (30 października 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od 25 października do 1 listopada....

Odprawa obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii

W dniu wczorajszym w siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyła się odprawa polskich obserwatorów krótkoterminowych, którzy w ramach misji ODIHR/OBWE pojadą do Mołdawii na wybory parlamentarne zaplanowane na 30 listopada 2014 roku. Przybyłych obserwatorów uroczyście przywitał prezes Fundacji Krzysztof Stanowski, który podkreślił znaczenie...

Zakończono rekrutację na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 15 października 2014 roku, Komisja w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych na wybory parlamentarne w Mołdawii. Wybrani obserwatorzy dołączą do 3 obserwatorów długoterminowych, którzy już 29 października wyjadą na misję do Kiszyniowa:...

Obserwatorzy długoterminowi wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Komisja rekrutacyjna złożona z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Fundacji Solidarności Międzynarodowej zakończyła rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych w Mołdawii. Z 16 poprawnie zarejestrowanych wniosków, do udziału w misji zakwalifikowani zostali następujący kandydaci: 1. Grzegorz Lewocki, 2. Justyna Kucuk...

Nabór na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór na obserwatorów wyborów parlamentarnych w Mołdawii (30 listopada 2014 r.) w ramach polskiej kwoty w misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Przewidujemy wyłonienie w procesie rekrutacyjnym 3 obserwatorów długoterminowych oraz 27 krótkoterminowych....

Zbliża się rekrutacja obserwatorów na wybory w Mołdawii

W związku z dużym zainteresowaniem i licznymi kierowanymi do nas pytaniami Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że będzie przeprowadzać rekrutację obserwatorów długoterminowych (3 osoby) i krótkoterminowych (27 osób) na wybory parlamentarne w Mołdawii, które mają odbyć się 30 listopada 2014 r. Przewidujemy, że rekrutacja zostanie...