Tag: ODIHR/OBWE

Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych wyborów parlamentarnych w Armenii w ramach misji ODIHR/OBWE

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 27 lutego 2017 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Solidarności Międzynarodowej, wybrała obserwatorów krótkoterminowych na wybory parlamentarne w Armenii, zaplanowane na 2 kwietnia 2017 r. Na obserwację krótkoterminową aplikowało 111 osób. Komisja wybrała...

Rekrutacja obserwatorów (STO i LTO) wyborów parlamentarnych w Armenii

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Armenii (2 kwietnia 2017 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO). wyjazd obserwatorów długoterminowych...

Zakończono rekrutację obserwatorów krótkoterminowych (STO) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 26 lipca 2016 r. Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji Solidarności Międzynarodowej, wybrała grupę obserwatorów krótkoterminowych na wybory parlamentarne na Białorusi, zaplanowane na 11 września 2016 r. Komisja wybrała 30 kandydatów na listę główną...

Nabór obserwatorów krótkoterminowych i długoterminowych na wybory parlamentarne w Gruzji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadanie zleconego przez MSZ RP ogłasza nabór obserwatorów wyborów parlamentarnych w Gruzji (8 października 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej OBWE/ODIHR. Planowane jest wysłanie obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO). wyjazd obserwatorów długoterminowych...

Mapa Białorusi

Zakończono rekrutację obserwatorów długoterminowych wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 29 czerwca 2016 roku Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji, wybrała grupę obserwatorów długoterminowych (LTO) na wybory parlamentarne na Białorusi, zaplanowane na 11 września 2016 r. Komisja wybrała 4 kandydatów na listę główną...

Nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów krótkoterminowych (STOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi (11 września 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od 7-14 września. Ogłoszenie wyników...

Nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów długoterminowych (LTOs) wyborów parlamentarnych na Białorusi (11 września 2016 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. Wyjazd obserwatorów planowany jest orientacyjnie od końca lipca do 20 września....

Misje wyborcze FSM w 2015 roku

W mijającym roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej przeprowadziła rekrutację i skierowała obserwatorów krótko- i długoterminowych do udziału w czterech misjach wyborczych ODIHR/OBWE. Były to misje na: – przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie 26 kwietnia (5 obserwatorów krótkoterminowych – STO); – wybory parlamentarne...

Ukraińskie wybory lokalne (25 października i 15 listopada 2015 r.)

Drugą turę ukraińskich wyborów lokalnych śledziło 19 polskich obserwatorów, w tym 4 długo- i 15 krótkoterminowych (w pierwszej turze było ich odpowiednio 7 i 34). Misja obserwatorów długoterminowych (LTO) rozpoczęła się 17 września i trwała do 24 listopada (w przypadku trzech...

Ukraina: ruszyła obserwacja drugiej tury wyborów lokalnych

Grupa polskich obserwatorów krótkoterminowych (STO), którzy będą śledzić przebieg zaplanowanej na 15 listopada drugiej tury ukraińskich wyborów lokalnych, dotarła do Kijowa, skąd rozjedzie się po miejscach obserwacji. Na zdjęciu, zrobionym na kijowskim lotnisku, większa część grupy jest jeszcze razem. Tradycyjnie...