Misje wyborcze FSM w 2015 roku

W mijającym roku Fundacja Solidarności Międzynarodowej przeprowadziła rekrutację i skierowała obserwatorów krótko- i długoterminowych do udziału w czterech misjach wyborczych ODIHR/OBWE. Były to misje na: – przedterminowe wybory prezydenckie w Kazachstanie 26 kwietnia (5 obserwatorów krótkoterminowych – STO); – wybory parlamentarne...