Książka o obserwacji wyborów

Na rynku pojawiła się monografia dr. Kamila Spryszaka „Obserwowanie wyborów jako instrument implementacji międzynarodowych standardów prawnych w dziedzinie demokracji”, będąca jedną z pierwszych pozycji poświęconych obserwacji wyborów opublikowanych w Polsce. Autor dokonał analizy standardów i reguł międzynarodowego obserwowania wyborów. Na podstawie...