CLRAE – czyli obserwuj wybory – także wybory samorządowe!

Wśród międzyrządowych organizacji obserwujących wybory istnieje nieformalny podział obszarów aktywności. Przykładowo Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE obserwuje w państwach członkowskich organizacji, a Unia Europejska wysyła misje do Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Tylko Parlament Europejski obserwuje wybory...