Tag: wybory lokalne

CLRAE – czyli obserwuj wybory – także wybory samorządowe!

Wśród międzyrządowych organizacji obserwujących wybory istnieje nieformalny podział obszarów aktywności. Przykładowo Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE obserwuje w państwach członkowskich organizacji, a Unia Europejska wysyła misje do Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji. Tylko Parlament Europejski obserwuje wybory...

Ukraińskie wybory lokalne (25 października i 15 listopada 2015 r.)

Drugą turę ukraińskich wyborów lokalnych śledziło 19 polskich obserwatorów, w tym 4 długo- i 15 krótkoterminowych (w pierwszej turze było ich odpowiednio 7 i 34). Misja obserwatorów długoterminowych (LTO) rozpoczęła się 17 września i trwała do 24 listopada (w przypadku trzech...

Ukraina: ruszyła obserwacja drugiej tury wyborów lokalnych

Grupa polskich obserwatorów krótkoterminowych (STO), którzy będą śledzić przebieg zaplanowanej na 15 listopada drugiej tury ukraińskich wyborów lokalnych, dotarła do Kijowa, skąd rozjedzie się po miejscach obserwacji. Na zdjęciu, zrobionym na kijowskim lotnisku, większa część grupy jest jeszcze razem. Tradycyjnie...

Przed drugą turą ukraińskich wyborów lokalnych

  W dniu 15 listopada br. odbędzie się druga tura ukraińskich wyborów lokalnych. Punkty wyborcze zostaną otwarte w miejscach, w których nie wyłoniono zwycięzców w turze pierwszej w dniu 25 października. W ramach misji ODIHR/OBWE jej przebieg będzie śledzić 19 polskich...

Obserwatorzy krótkoterminowi udali się na Ukrainę

W siedzibie Fundacji Solidarności Międzynarodowej odbyła się odprawa polskich obserwatorów krótkoterminowych wyborów loklanych na Ukrainie w ramach misji ODIHR/OBWE. Obserwatorów powitali Prezes Fundacji Krzysztof Stanowski i Członek Zarządu Wojciech Górecki, a o sytuacji politycznej, ekonomicznej i społecznej przed wyborami opowiedział specjalista Ośrodka...

Obserwatorzy długoterminowi polecieli do Kijowa

Grupa polskich obserwatorów długoterminowych udała się dziś do Kijowa, aby wziąć udział w misji ODIHR/OBWE na ukraińskie wybory lokalne (25 października). Misja potrwa do 4 listopada (w przypadku II tury – do 23 listopada). Życzymy udanej i spokojnej obserwacji!  

Zakończono rekrutację obserwatorów długo-  i krótkoterminowych wyborów lokalnych na Ukrainie

Fundacja Solidarności Międzynarodowej informuje, że 31 sierpnia 2015 roku Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Fundacji, wybrała grupę obserwatorów  długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO) w ramach misji ODIHR/OBWE na wybory lokalne na Ukrainie, zaplanowane na 25 października 2015 r. Do Fundacji...

Nabór obserwatorów wyborów lokalnych na Ukrainie (25.10.2015 r.) – aktualizacja

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji Fundacja Solidarności Międzynarodowej zawiadamia, że ODIHR/OBWE oficjalnie potwierdził organizację misji na wybory lokalne na Ukrainie (25 października 2015 r.). W związku z tym rekrutacja obserwatorów długo- i krótkoterminowych na tę misję odbywa się według podanych wcześniej zasad. Przypominamy, że zgłoszenia...

Nabór obserwatorów wyborów lokalnych na Ukrainie (25.10.2015 r.)

Fundacja Solidarności Międzynarodowej, działając w ramach zadania zleconego przez MSZ RP, ogłasza nabór obserwatorów długoterminowych (LTO) i krótkoterminowych (STO) wyborów lokalnych na Ukrainie (25 października 2015 r.) w ramach misji obserwacyjnej ODIHR/OBWE. UWAGA: Formalna decyzja ODIHR/OBWE w sprawie organizacji misji...

Konferencja w Kijowie

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej reformie ustawodawstwa dotyczącego wyborów samorządowych na Ukrainie, która odbędzie się 27 lutego 2015 r. w Kijowie. Program konferencji